رفتن به محتوای اصلی
x

 با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز بهداشت استان اصفهان

زمان: یکشنبه  - 28آبان ماه 1402: 9 صبح الی 12

مکان: خیابان باغ گلدسته - نبش هشت بهشت- سالن اجتماعات کتابخانه شهرداری اصفهان