رفتن به محتوای اصلی
x

کتابها

عنوان  گرد آوری و تألیف سال تألیف تصویر
کنترل قند خون در بیماران دیابتی بستری در بیمارستان 

دکتر الهام فقیه ایمانی

دکتر مسعود امینی

زمستان 1387 کنترل قند خون در بیماران دیابتی بستری در بیمارستان
چگونه با دیابت بهتر زندگی کنیم؟

دکتر شادی فرسائی

دکتر مسعود امینی 

تابستان 1388 چگونه با دیابت بهتر زندگی کنیم؟
زندگی با نشاط و سالم همراه با دیابت (جلد اول)

دکتر مریم حیدر پور 

  زندگی با نشاط و سالم همراه با دیابت (جلد اول)
زندگی با نشاط و سالم همراه با دیابت (جلد دوم) دکتر مریم حیدر پور 1397 زندگی با نشاط و سالم همراه با دیابت (جلد دوم)