رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخچه مرکز

مركز تحقيقات‌ غدد درون‌ريز و متابوليسم‌ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌ در سال‌ 1371 با عنوان‌ «مركز تحقيقات‌ آموزش‌ و درمان‌ ديابت‌» تاسیس و فعاليتهاي‌ خود را به همّت آقای دکتر مسعود امینی زيرنظر معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ اصفهان‌ آغاز نمود.

اين‌ مركز در سال‌ 1374 پس از بررسي‌ و تصويب‌ اساسنامه آن توسط شوراي گسترش مراكز تحقيقاتي وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي ‌به‌ مركز تحقيقات‌ غدد درون‌ريز و متابوليسم‌ تغيير نام‌ داد و از سال 1381 بدنبال کسب رتبه نخست تولید علم در میان مراکز تحقیقاتی کشور واجد بودجه پژوهشی مستقل گرديد.

این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به صورت مستمر در انجام طرح های پژوهشی مرتبط با بهداشت و سلامت در سطح کشور مشارکت فعال داشته که از آن جمله می توان به طرح های کشوری پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید و پیشگیری از کم کاری مادرزادی تیروئید اشاره نمود. همچنین درمانگاه پژوهشی این مرکز سال ها بعنوان مرکز اصلی سطح 3 ارجاع جهت بیماران دیابتی فعالیت نموده و بر مبنای اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی مرکز، معیارهای کنترل دیابت در بیمارانی که به صورت مرتب به درمانگاه پژوهشی مرکز مراجعه می نموده اند به شکل  معنی داری بهبود داشته است.

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم همواره تلاش نموده تا با ارتقاء سطح فعالیت های آموزشی و پژوهشی، بر میزان تاثیرگذاری خود در بهبود سطح سلامت بیماران در حوزه اختلالات غدد و متابولیسم بیفزاید. در همین راستا اولین مجوّز برگزاری دوره های کوتاه مدت حرفه ای آموزش دیابت جهت پزشکان عمومی در کشور توسط این مرکز اخذ گردید که منجر به آموزش تعداد قابل توجّهی از پزشکان عمومی در زمینه نحوه اداره صحیح بیماری مزمن و پرهزینه دیابت گردیده است. همچنین این مرکز همکار اصلی برگزاری اولین دوره اختصاصی پرستار دیابت در کشور بوده است. علاوه بر این در راستای گسترش فعالیت های مرتبط با ارتقاء سطح سلامت جامعه مرکز تحقیقات غدد ومتابولیسم اصفهان در یک بازه زمانی چهار ساله بعنوان همکار انحصاری بنیاد جهانی دیابت (WDF) نسبت به راه اندازی کلینیک های استاندارد دیابت در سطح 5 استان کشور اقدام نموده است.

در حوزه ی گسترش فعالیت های پژوهشی، این مرکز موفق به عقد قرارداد همکاری علمی با انستیتو ماکس پلانک آلمان گردیده و از سال 1395، رویکرد پژوهشی خود را عمدتاً معطوف به طرح های پژوهشی از نوع کوهورت و کارآزمایی بالینی نموده است که از بین این طرح ها می توان به طرح های کوهورت دیابت نوع 2 اصفهان، طرح پیشگیری از دیابت در خانواده درجه اول بیماران با دیابت، طرح کوهورت اختلالات تیروئید اصفهان، طرح کوهورت کانسر تیروئید اصفهان، طرح پیشگیری از دیابت نوع 2 در افراد نسل 3 فامیل بیماران دیابتی، طرح کوهورت بررسی باورهای غلط درباره شروع درمان با انسولین بازال و ارزیابی میزان ماندگاری یک ساله در درمان با انسولین و طرح کم کاری تیروئید نوزادان اشاره نمود.

در حال حاضر مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در طبقه همکف مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) مستقر و مشغول به فعالیت می باشد.