رفتن به محتوای اصلی
x

اهداف

 

چشم انداز (Vision) :

مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تلاش مي نمايد تا در طول يك دهه، به يك قطب معتبر منطقه اي و بين المللي در زمينه هاي آموزش و پژوهش مرتبط با بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم تبديل گشته و از متوليان طراحي، هدايت و اجراي طرحهاي تحقيقاتي با هدف حل مشكلات بهداشتي مرتبط با بيماريهاي غدد در سطح کشوری، منطقه ای و بين المللي باشد.

 

رسالت (Mission):

با توجه به اهميت بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم و شيوع روزافزون اين گروه از بيماريها در سطح جوامع بشري و با در نظـر گرفتن نقش غيرقابل انكار پژوهش در ارائه راه حلهاي  موثر جهت  پيشـگيري، اداره و درمان اختلالات ياد شده، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان مصمم است با حفظ اصول و ارزشهاي اخلاقي پذيرفته شده در سطح بين المللي، كه حاكم بر پژوهشهاي علوم زيستي ـ پزشكي (Biomedical) و زيست محيطي مي باشند، ماموريتهاي زير را به انجام رساند:

 • انجام پژوهشهاي پایه، اپيدميولوژيك، كاربردي و کارآزمائی های بالینی در جهت توليد، توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه پیشگیری و درمان اختلالات غدد و متابوليسم و اصلاح نظام ارائه خدمات    بهداشتي – درماني در سطوح كشوري، منطقه اي و بين المللي به منظور پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي موجود.
 • ارائه اقدامات درمانی پژوهش محور در قالب درمانگاه های پژوهشی مختلف بیماری های غدد به منظور فراهم نمودن امکان دسترسی به بیماران و افراد مورد نیاز برای پیشبرد اهداف و پروژه های تحقیقاتی همزمان با رعایت اصول اخلاق در پژوهش.
 • ارائه، جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اطلاعات، اسناد، مقالات و مدارك مربوطه جهت بكارگيري در راستاي ارتقاء سلامت جامعه.
 •  تربيت نيروهاي انساني واجد مهارتهاي پژوهشي، آموزشي و ارائه خدمات بهداشتي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم
 •  ترغيب و تشويق و بكارگيري پژوهشگران علاقه مند
 • همكاري علمي با مراكز و سازمانهاي تحقيقاتي، آموزشي و اجرايي داخلي، منطقه اي و بين المللي (..., NGOs, WHO)  در چارچوب قوانين و مقررات كشوري به منظور آشنايي با آخرين يافته هاي علمي و انجام پروژه هاي مشترك پژوهشي در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم

 

اهداف  (Goals):

 • ارتقاء سطح دانش و تولید علم در حوزه بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم
 • ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه از طریق ارائه راه حل های مبتنی بر پژوهش در زمینه مشکلات بهداشتی
 • افزایش توانمندی ها و ماهرسازی نیروی انسانی محقق
 • ارتقاء جایگاه علمی کشور در سطوح منطقه ای و بین المللی

 

ارزشها (Values) :

 • رعایت ارزشها، باورها، ضوابط و مقررات دینی و ملّی
 • رعایت اصول و مقررات اخلاق پزشکی در پژوهش
 • حفظ و بذل توجّه ویژه به کرامت، شخصیّت و جایگاه انسانی
 • در نظر گرفتن اولویت های سلامتی در طرّاحی پروژه ها و تخصیص منابع
 • رعایت عدالت در امور مالی- اداری مرتبط با کارکنان مرکز و توجّه ویژه به ارتقاء توانمندی ها و تامین نیازهای مشروع آنان
 • توجّه ویژه به کار گروهی همراه با حفظ جایگاه افراد و احترام متقابل