رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی Abnormal uterine bleeding in adolescents: Management (13 اردیبهشت 1403)

در تاریخ 1403/02/13 کنفرانس علمی تحت عنوان "Abnormal uterine bleeding in adolescents: Management " با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.