رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه آموزشی باورهای غلط غذایی (4 تیرماه 1403)

در تاریخ 1403/03/04 جلسه آموزشی تحت عنوان "باورهای غلط غذایی" با حضور مراجعین و با سخنرانی سرکار خانم دکتر شیرانی (دکترای تخصصی تغذیه) در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.