رفتن به محتوای اصلی
x

تکمیل روند طراحی طرح بررسی وضعیت سلامت استخوان در جمعیت زنان 40 سال و بالاتر

پوکی استخوان و خطر شکستگی همراه با آن مشکلی شایع بویژه در خانم ها است که با توجه به بالا رفتن سن جمعیت در ایران، پیشگیری و شناخت دقیق تر عوامل خطر آن متناسب با شرایط کشور بهترین سیاستی است که می‌توان  اتخاذ کرد. در این مطالعه وضعيت سلامت و ميزان شيوع پوكی استخوان و عوامل خطرمرتبط در زنان 40 سال و بالاتر مراجعه کننده به واحد سلامت استخوان مراکز بهداشتی نمونه اصفهان بررسی خواهد شد. نمره‌ی خطر شکستگی توسط ابزار پرسشنامه ای ویژه ای اندازه گیری و چک لیستی حاوی اطلاعات عمومی و عوامل خطر پوکی استخوان نیز تکمیل خواهد شد. شرکت کننده‌هایی که دارای خصوصیات مشخص (امتیاز خطر شکستگی لگن 3% یا بالاتر، خانمهای ≥ 65 سال، سابقه شکستگی Fragile، ....) به درمانگاه پوکی استخوان مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم جهت بررسی و اجرای برنامه های آموزشی و مداخله ای توسط اساتید فوق تخصص غدد ارجاع خواهند شد. در حال حاضر روند طراحی نحوه اجرای طرح در مراحل پایانی خود قرار دارد.