رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی The Syndrome of Inappropriate Antidiuresis (18 آبان 1402)

در تاریخ 1402/08/18 کنفرانس علمی تحت عنوان  " The Syndrome of Inappropriate Antidiuresis" با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.