رفتن به محتوای اصلی
x

وسایل کمک آموزشی

منابع آموزشی افراد مبتلا به دیابت

نوع گروه هدف عنوان تعداد سال فرد تدوین کننده
اسلاید افراد دیابتی گروههای غذایی براساس نیاز از سال 71 واحد تغذیه
اسلاید افراد دیابتی باورهای غلط غذایی     واحد تغذیه
اسلاید افراد دیابتی جاقی و اضافه وزن     واحد تغذیه
پمفلت دیابت بارداری زنان باردار و شیرده     "
پمفلت افراد دیابتی ورزش و تغذیه     "
پمفلت افراد دیابتی جدول واحدهای گروههای  غذایی     "
پمفلت افراد دیابتی تغذیه و روزه داری     "
پمفلت افراد دیابتی شمارش کربوهیدرات     "
پمفلت افراد دیابتی چربی خون و رژیم غذایی     "
پمفلت افراد دیابتی درمان یبوست با رژیم غذایی     "
پمفلت افراد دیابتی کم کاری تیروئید     "
پمفلت افراد دیابتی پرکاری تیروئید     "
پمفلت افراد دیابتی تغذیه و فشارخون     "
پمفلت افراد دیابتی آشنایی با هرم غذایی     "
پمفلت افراد دیابتی نقرس     "
پمفلت افراد دیابتی توصیه های کلی در بیماری دیابت     "
پمفلت افراد دیابتی اضافه وزن و چاقی     "
پمفلت افراد دیابتی نارسائی حاد کلیه     "
پمفلت افراد دیابتی نارسائی مزمن کلیه     "
پمفلت افراد دیابتی (رفلاکس معده به مری) GERD     "
کتابچه افراد دیابتی پخت غذاهای سالم     "
کتابچه افراد دیابتی آموزش شمارش کربوهیدرات     واحد تغذیه
کتاب افراد دیابتی دیابت به زبان ساده     دکتر کچویی و خانم تکی
کتاب دیابت نوع 1 آموزش دیابت در کودکان با تأکید به مسائل تغذیه     دکتر عبدیزدان
بولتن آموزشی دیابت نوع 1 و2 آموزش در ارتباط با انواع موضوعات کنترل دیابت     مرکز بهداشت 
پمفلت دیابت نوع 1 ایجاد انگیزه 240 90-91 افراد دیابتی نوع 1
صفحه مجازی تلگرام دیابت نوع 1 پیگیری و آموزش مستمر و در دسترس و مشاوره 240   پرسنل مرکز تحقیقات غدد
وبلایگ و لاین دیابت نوع 1 افزایش توانمندی مبتلایان به دیابت نوع یک جهت خودمدیریتی   91 افراد دیابتی نوع 1