رفتن به محتوای اصلی
x

درمانگاه تحقیقاتی

درمانگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

نام درمانگاه سال راه اندازی تعداد پرونده یا مراجعین تعداد پزشکان   تعداد ویزیت
دیابت (نوع 2، بارداری) 1371 13514 5   272667
دیابت نوع 1 1371 2303 1   12000
درمانگاه دیابت بارداری 1371 415 4   50561
Mody 1371 240 1   4843
طرح پیشگیری 1379 650 2   3000
پره دیابتی 1387 645 1   2750
چشم پزشکی 1371-1392 مبتلایان به دیابت 2   17000
نورولوژی 1372-1380 مبتلایان به دیابت     100
اورولوژی 1372-1380 مبتلایان به دیابت     100
قلب و عروق 1372-1380 مبتلایان به دیابت     100
پوست 1372-1380 مبتلایان به دیابت     100
نفرولوژی 1372-1380 مبتلایان به دیابت     100
غدد 1372-1396 مبتلایان به دیابت و مراجعین 3   15117
زنان و مامایی 1372-1380 مبتلایان به دیابت و مراجعین     100
معاینه دهان و دندان 1374 مبتلایان به دیابت و مراجعین     100
کبدجرب 1392 1219 1   11275
هیپوتیروئیدی نوزادی 1381 1137 1   32558
مشاوره 1393-1395 مبتلایان به دیابت 3   50
ثبت DC 1371 1000 گروه پزشکان مرکز   طی پیگیری

 

درمانگاههای تحقیقاتی

نام درمانگاه سال راه اندازی تعداد پرونده یا مراجعین تعداد پزشکان تعداد ویزیت در دست راه اندازی
کانسر تیروئید 1396 35 1 ثبت اطلاعات  
درمانگاههای طرح کوهورت (هیپوفیز و سایر غدد)         1396
درمانگاه چاقی 1396 40   480  
درمانگاه لیپید         1396
درمانگاه PCO         1396
پرکاری تیروئید         1396

 

آمار کلی

نام درمانگاه سال راه اندازی تعداد
آزمایشها 1371 375000
طرحهای تحقیقاتی آزمایشگاه 1371 50000
ویزیت افراد مبتلا به دیابت 1371 536327
مقالات 1371 1075
طرحهای تحقیقاتی 1380 231