رفتن به محتوای اصلی
x

تعاملات برون سازمانی و برون مرزی

عنوان فعالیت عنوان سازمان نوع همکاری تاریخ نتیجه
آموزش خود مراقبتی دیابت دانشکده پرستاری، تغذیه و بهداشت آموزش دانشجویان

از 1372 تاکنون

در همه ترم ها دانشجویان آموزش می بینند
آموزش مراکز درمانی دیابت بر طبق استاندارد جهانی همکاری با سازمان WDF آموزش پزشکان و کادر درمان 1388-1389 ارائه آموزش، بودجه وتجهیزات
آموزشهای لازم جهت پیشگیری از دیابت شهرداری اصفهان و روزنامه ها ارائه مطالب و تیزرهای تبلیغاتی، بنرهاو تابلوها 1386-1391 و از سال 92 با همکاری مرکز بهداشت هنوز در حال اجرا می باشد
بازدید سفیر دانمارک با هیئت همراه از مرکز تحقیقات غدد سفیر دانمارک و مرکز تحقیقات غدد   1386-1387 صرفا بازدید از مرکز تحقیقات و آشنایی با فعالیتهای واحدها