رفتن به محتوای اصلی
x

تصویب طرح "جداسازی باکتریهای پروبیوتیک تولید کننده باکتریوسین از شیرخام و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد بیوفیلم آنها علیه باکتریهای پاتوژن جدا شده از عفونت زخم پای دیابتی"

زخم پای دیابتی یک مشکل رو به رشد در بهداشت عمومی است. باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و تشکیل بیوفیلم در سطح زخم پا یک گام مهم پاتوبیولوژی است، که در روند بهبودی زخم پای دیابتی مشکل ایجاد می کند. بهبود زخم یک فرآیند بیولوژیکی پیچیده است که در شرایط دیابت مختل می شود و اغلب منجر به عفونت های مزمن زخم غیر التیام یابنده و قطع عضو می گردد. با توجه به افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی و گسترش آنها محققان به دنبال منابع ضد میکروبی جدیدی هستند. در این میان، جداسازی باکتریهای پروبیوتیک بومی تولید کننده ترکیبات ضدمیکروبی از جمله باکتریوسین به دلیل ایمن بودن، فراوانی و پذیرش همگانی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این مطالعه جداسازی و شناسایی باکتریهای اسیدلاکتیک از شیر خام گاو و بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضد بیوفیلم آن هاست.