رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه های آموزش جامعه محور

ارگانها و نوع خدمات عنوان
برنامه ها
تعداد سال اجرا افراد
اجرا کننده
محل برگزاری
صدا و سیما سیب سلامت (کنترل دیابت) 21 1385 اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد
رادیو  کنترل دیابت 10 1380-1394 اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد و صدا و سیما
ارسال مطالب آموزشی  کنترل دیابت چندین 1380-1394 اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد و صدا و سیما
اماکن عمومی و ارگانهای دولتی  کنترل دیابت متعدد از سال 1372تا کنون پرسنل آموزشی مرکز مدارس، مساجد، بیمارستانها و ...
شهرداری انواع تیزرهای آموزشی متعدد 92 بدنه اتوبوس، روزنامه محلی، بنرها، تابلو اطلاع شهری، فرهنگ سراها در سطح شهر
ارسال مطالب آموزشی به روزنامه نگاه کویر  کنترل دیابت چندین 1380-1394 اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد و صدا و سیما
ارسال مطالب آموزشی روزنامه اصفهان زیبا  رژیم غذایی دیابت 10 1380-1394 واحد تغذیه و آموزش مرکز تحقیقات غدد
شهرداری غرفه آموزش تغذیه 3جلسه 2ساعت شهریور94 واحد تغذیه باغ غدیر
سامانه اس ام اس فراخوان آموزشی - 1396 مرکز تحقیقات غدد در دست اقدام
هیأت دوچرخه سواری، کوهنوردی کارناوال روزجهانی دیابت 3 92-94 هیأت ورزشی بیماران خاص با همکاری مرکز تحقیقات غدد پارک ناژوان (جاده سلامت) و کوه صفه
فدراسیون ورزشی، پیوند اعضا مسابقات کشوری 2 94و 95 هیأت ورزشی بیماران خاص با همکاری مرکز تحقیقات غدد استان اصفهان واهواز
برگزاری جشن تقدیر از بیماران بالای 88 و کمتر از 7 4 89-96 مرکز تحقیقات غدد و شرکت ایران بهداشت هتل کوثر اصفهان
ایران بهداشت کلاس آموزش پمپ انسولین و شمارش کربوهیدرات 300-400 89 مرکز تحقیقات غدد و شرکت ایران بهداشت هتل کوثر اصفهان
ایران بهداشت کلاس آموزش پمپ انسولین و شمارش کربوهیدرات پرسنل مرکز 12 نفر 91-92 مرکز تحقیقات غدد و شرکت ایران بهداشت مرکز تحقیقات غدد