برنامه های آموزش جامعه محور

 

 

 

  برنامه های آموزش جامعه محور

 

ارگانها و نوع خدمات عنوان
برنامه ها
تعداد سال اجرا افراد
اجرا کننده
محل برگزاری
صدا و سیما سیب سلامت (کنترل دیابت) ۲۱ ۱۳۸۵ اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد
رادیو  کنترل دیابت ۱۰ ۱۳۸۰-۱۳۹۴ اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد و صدا و سیما
ارسال مطالب آموزشی  کنترل دیابت چندین ۱۳۸۰-۱۳۹۴ اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد و صدا و سیما
اماکن عمومی و ارگانهای دولتی  کنترل دیابت متعدد از سال ۱۳۷۲تا کنون پرسنل آموزشی مرکز مدارس، مساجد، بیمارستانها و ...
شهرداری انواع تیزرهای آموزشی متعدد ۹۲ بدنه اتوبوس، روزنامه محلی، بنرها، تابلو اطلاع شهری، فرهنگ سراها در سطح شهر
ارسال مطالب آموزشی به روزنامه نگاه کویر  کنترل دیابت چندین ۱۳۸۰-۱۳۹۴ اساتید دانشگاه ، پرسنل مرکز مرکز تحقیقات غدد و صدا و سیما
ارسال مطالب آموزشی روزنامه اصفهان زیبا  رژیم غذایی دیابت ۱۰ ۱۳۸۰-۱۳۹۴ واحد تغذیه و آموزش مرکز تحقیقات غدد
شهرداری غرفه آموزش تغذیه ۳جلسه ۲ساعت شهریور۹۴ واحد تغذیه باغ غدیر
سامانه اس ام اس فراخوان آموزشی - ۱۳۹۶ مرکز تحقیقات غدد در دست اقدام
هیأت دوچرخه سواری، کوهنوردی کارناوال روزجهانی دیابت ۳ ۹۲-۹۴ هیأت ورزشی بیماران خاص با همکاری مرکز تحقیقات غدد پارک ناژوان (جاده سلامت) و کوه صفه
فدراسیون ورزشی، پیوند اعضا مسابقات کشوری ۲ ۹۴و ۹۵ هیأت ورزشی بیماران خاص با همکاری مرکز تحقیقات غدد استان اصفهان واهواز
برگزاری جشن تقدیر از بیماران بالای ۸۸ و کمتر از ۷ ۴ ۸۹-۹۶ مرکز تحقیقات غدد و شرکت ایران بهداشت هتل کوثر اصفهان
ایران بهداشت کلاس آموزش پمپ انسولین و شمارش کربوهیدرات ۳۰۰-۴۰۰ ۸۹ مرکز تحقیقات غدد و شرکت ایران بهداشت هتل کوثر اصفهان
ایران بهداشت کلاس آموزش پمپ انسولین و شمارش کربوهیدرات پرسنل مرکز ۱۲ نفر ۹۱-۹۲ مرکز تحقیقات غدد و شرکت ایران بهداشت مرکز تحقیقات غدد