رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش بیماریهای غدد

ردیف عنوان گرد آورنده تخصص
1 آدنوم هیپوفیز دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
2 آكرومگالي دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
3 بیماریهای غدد پاراتیروئید دکتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
4 بیماریهای غدد فوق کلیه یا آدرنال دکتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
5 پركاري تيروئيد دکتر الهام فقیه ایمانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
6 پروتكل تزريق انسولين بهناز رئیسی کارشناس پرستاری
7 پرولاکتینوما دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
8 پوکی استخوان دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
9 تنبلی تخمدان یا سندرم تخمدان پلی کیستیک دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
10 تيروئيد چيست؟ دکتر الهام فقیه ایمانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
11 دیابت بی مزه دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
12 کم کاری هیپوفیز دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
13 کمبود ویتامین D دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
14 لیپید دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
15 موهای زائد دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
16 ندول تيروئيد دکتر الهام فقیه ایمانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم