رفتن به محتوای اصلی
x

طرح تحقیقاتی « بهینه سازی فعالیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلم عصاره و ترشحات لارو لوسیلیا سریکاتا علیه پاتوژن های زخم »

زخم پای دیابتی یکی از عوارض ناتوان کننده در بیماران مبتلا به دیابت و از دلایل اصلی قطع عضو می باشد، از همین رو شناسایی دقیق و سریع عوامل بیماریزا و تجویز آنتی بیوتیک مناسب برای درمان سریع و جلوگیری از قطع عضو حیاتی است. با این حال، مسئله مقاومت دارویی و عدم تاثیر آنتی‌بیوتیک ها با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.
لارو درمانی استفاده از نوزاد مگسLucilia Sericata  در درمان زخم های مزمن می باشد. لاروهای مگس با سه مکانیسم دبریدمان، تحریک زخم به بهبود و خاصیت ضد میکروبی به درمان زخم کمک می کنند. این لاروها دارای بیش از ۱۰۰ نوع ترکیب تولیدی هستند که بر التیام زخم موثر هستند. همچنین ترکیبات آنتی باکتریال زیادی از لاروها ترشح می شود که می توان از آنها به عنوان منابع جدید دارویی استفاده کرد.

در این مطالعه عصاره و ترشحات لارو لوسیلیا سریکاتا به چندین روش مختلف تهیه و فعالیت ضدباکتریایی آنها بررسی و با آنتی بیوتیکهای موضعی (شامل کلیندامایسین، جنتامایسین، تتراسایکلین وکوتریموکسازول) علیه پاتوژنهای زخم به روش انتشار از دیسک مقایسه می گردد.