برنامه درمانگاه

 

نام پزشك تخصص نام درمانگاه روزهاي ويزيت ساعات ويزيت توضيحات
دكتر ژيلا بهروز متخصص داخلي درمانگاه ديابت شنبه لغايت پنج شنبه ۸-۱۲  
دكتر غلامرضا بويري پزشك عمومي درمانگاه ديابت شنبه لغايت پنج شنبه ۸-۱۲  
دكترمحسن محمدي پزشك عمومي درمانگاه ديابت شنبه لغايت پنج شنبه ۸-۱۲  
دكتر محبوبه فرماني پزشك عمومي درمانگاه ديابت يكشنبه - سه شنبه ۸-۱۲  
دكتر پريناز ميرميران پزشك عمومي درمانگاه ديابت دوشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه ۸-۱۲  
دكتر نغمه السادات ميرشاهزاده متخصص اطفال هيپوتيروئيدي نوزادان شنبه لغايت پنج شنبه ۸-۱۲  
دكتر نادر طاهري فوق تخصص غدد درمانگاه غدد شنبه ۱۰-۱۲  
دكتر مريم حيدرپور فوق تخصص غدد درمانگاه غدد يكشنبه - چهارشنبه - پنج شنبه ۱۰-۱۲  
دكتر رخساره معمار متخصص فارماكولوژي باليني بررسي كمبود ويتامين D شنبه لغايت چهارشنبه ۸-۱۲  
دكتر رخساره معمار متخصص فارماكولوژي باليني پاي ديابت شنبه لغايت چهارشنبه ۹-۱۱ با استفاده از بانداژهاي سلولهاي بنيادي و بانداژهاي نانو الياف حاوي آنتي بيوتيك

دكتر اشرف امين الرعايا

فوق تخصص غدد

كانسر تيروئيد يك شنبه - سه شنبه ۸-۱۲  
دكتر اعظم السادات طباطبايي پزشك عمومي كانسر تيروئيد يك شنبه - سه شنبه ۸-۱۲