رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه پیشنهاد نامگذاری 22 آبان ماه (روز قبل از روز جهانی دیابت) به عنوان روز ملّی پره دیابت

با توجّه به اهمیت پیشگیری از دیابت از طریق شناسائی و مراقبت از افراد میتلا به پره دیابت، که می تواند به کاهش رشد سریع بروز دیابت و عوارض قلبی عروقی در این گروه از جامعه منجر گردد، پیشنهاد نامگذاری روز قبل از روز جهانی دیابت بنام روز ملّی پره دیابت با مساعدت معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سوی آقای دکتر سیاوش رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و به دفتر پیشگیری از بیماری های غیرواگیر وزارتخانه ارائه گردیده که امید است با تصویب آن، زمینه لازم جهت اطلاع رسانی وهشیارسازی هر چه بیشتر جامعه نسبت به این اختلال متابولیک رو به رشد فراهم گردد.