رفتن به محتوای اصلی
x

تشخیص دیابت و چگونگی پیگیری بیماران و مدیریت عوارض دیابت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

 

تعریف و طبقه بندی دیابت و پره دیابت

دکتر راحله سجاد

فوق تخصص غدد

اقتصاد در درمان دیابت

دکتر مسعود امینی

فوق تخصص غدد

رویکرد به بیمار دیابتی، شرح حال و معاینه فیزیکی و درخواست آزمایشات اولیه

دکتر بیژن ایرج

فوق تخصص غدد

شاخص های کنترل دیابت و فواصل پیگیری و آنچه در هر ویزیت پزشک باید انجام دهد. Life Style Modification، درمان دارویی و جراحی

دكتر بیژن ایرج

فوق تخصص غدد

اندیکاسیون درمان با استاتین و آسپرین در دیابت

دكتر مریم حیدرپور

فوق تخصص غدد

پیشگیری، تشخیص و درمان نفروپاتی دیابتی

دكتر فیروزه معین زاده

نفرولوژیست

پیشگیری، تشخیص و درمان پای دیابتی

دکتر منصور سیاوش

فوق تخصص غدد

پیشگیری، تشخیص و درمان نوروپاتی دیابتی

دکتر کیوان بصیری

نورولوژیست