رفتن به محتوای اصلی
x

اصول تجویز مصرف منطقی داروها در درمان دیابت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

 

اصول تجویز و مصرف منطقی متفورمین، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی

دکتر حسن رضوانیان

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی سولفونیل اوره ها، Repaglined، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی

دکتر علی کچوئی

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی Glucosidase-Pioglitazon,a inhibitors، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی

دکتر الهه فقیه ایمانی

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی DPP Inhibitors کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی

دكتر مژگان کریمی فر

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی GLP-1 Analogues کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی

دكتر رضوان صالحی دوست

فوق تخصص غدد

معرفی انواع انسولین ها

دكتر راحله سادات سجاد

فوق تخصص غدد

روش تزریق و نگهداری انواع انسولین ها

دکتر راحله سادات سجاد

فوق تخصص غدد

شروع انسولین در بیماران دیابتی نوع 1 و 2

دکتر راحله سادات سجاد

فوق تخصص غدد

درمان دیابت بارداری

دكتر مریم حیدرپور

فوق تخصص غدد