رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه آموزشی تحت عنوان "باورهای غلط غذایی" ویژه عموم 

زمان: 4 تیرماه  1403 - ساعت: 12-11

مکان:  میدان جمهوری - خیابان خرم - بالاتر از چهارراه شهیدان- مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) - سالن کنفرانس