رفتن به محتوای اصلی
x

اصول مصرف منطقی دارو در دیابت

عنوان سخنرانی

نام سخنران

 

اصول درمان دیابت با تأکید بر اقتصاد درمان

دکتر مسعود امینی

فوق تخصص غدد

الگوریتم درمان دیابت و شاخص های کنترل در افراد دیابت و Efficacy دارو

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

دکتر اشرف امین الرعایا

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی متفورمین، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دکتر پریچهر وهابی

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی سولفونیل اوره ها، Repaglinid، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دكتر رضوان صالحی دوست

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی Pioglitazon, α-glucosidase inhibitors، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

دكتر بیژن ایرج

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی DPP Inhibitors کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دكتر مژگان کریمی فر

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی GLP-1 Analogues کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دکتر منصور سیاوش

فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی انسولین های انسانی و آنالوگ، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماری های کبدی

دکتر علی کچویی

فوق تخصص غدد

تجویز منطقی OHA در بزرگسالان (تداخلات دارویی درمانهای دیابت)

دكتر رخساره معمار

فارماکولوژی بالینی