همايش تازه هاي غدد و متابوليسم

برگزاری چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

همکاری های پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم که از سالها پیش طرحهایی را در دست اجرا دارد، از سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و گروههای آموزشی و پژوهشگران دعوت می نماید در صورت تمایل طبق ضوابط و مقررات، از این بستر آماده شده بهره برداری پژوهشی نمایند.

برگزاری ششمین جلسه شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۵

ششمین جلسه شورای پژوهشی سال ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ برگزار گردید و در این جلسه طرح های زیر تصویب گردید...

پژوهشی شدن آزمایشگاه مرکز تحقیقات

آزمایشگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بطور کامل پژوهشی گردید و پذیرش بیماران سرپایی در این مرکز انجام نمی گیرد

اشتراک در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم RSS