اخبار همایش

بزرگداشت آقای ستاری و دکتر صفایی

مراسم بزرگداشت آقای گشتاسب ستاری و آقای دکتر حسن صفایی به مناسبت زحمات بی دریغ ایشان در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان تا زمان بازنشستگی

 

 

بزرگداشت دکتر قریب و دکتر فتوره چی

مراسم بزرگداشت آقایان دکتر قریب و دکتر فتوره چی به مناسبت راه اندازی بخش های غدد در ایران و فعالیت های بین المللی آنها

 

 

 

بزرگداشت آقای دکتر لاریجانی

مراسم بزرگداشت آقای دکتر لاریجانی به مناسبت پایه گذاری پژوهشگاه غدد دانشگاه تهران

 

 

 

بزرگداشت آقای دکتر امینی

مراسم بزرگداشت آقای دکتر مسعود امینی به مناسبت پایه گذاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

بزرگداشت دکتر ملتی، دکتر رجبیان و دکتر عمرانی

مراسم بزرگداشت آقایان دکتر ملتی، دکتر رجبیان و دکتر عمرانی به مناسبت زحمات آنها در هیئت بورد فوق تخصص غدد از سی سال پیش تا زمان بازنشستگی

 

 

بزرگداشت آقای دکتر عزیزی

مراسم بزرگداشت آقای دکتر فریدون عزیزی به مناسبت سی امین سالگرد پایه گذاری رشته آموزش فوق تخصص غدد در ایران و پژوهشکده غدد دانشگاه شهید بهشتی

 

 

گزارش فرآیند راه اندازی رشته غدد

ارائه گزارش فرآیند راه اندازی رشته آموزش فوق تخصص غدد و متابولیسم ایران ۳۰ سال پیش توسط آقای دکتر فریدون عزیزی

 

 

 

افتتاحیه همایش تازه های غدد و متابولیسم

افتتاحیه چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم با سخنرانی قائم مقام محترم ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

اشتراک در اخبار همایش