برگزاری دوره بازآموزی "اصول تجویز مصرف منطقی داروها در درمان دیابت"

پنج شنبه بیست و نهم آذرماه ۹۷ کنفرانس یک روزه درمان دیابت در تالار زیتون EDC برگزار شد. اولین سخنران  این کنفرانس دکتر حسن رضوانیان بود که به اصول تجویز و مصرف منطقی متفورمین پرداخت. دومین سخنران دکتر علی کچوئی که در مورد اصول تجویز و مصرف منطقی سولفونیل اوره‌ها، ‌Repaglinide را سخنرانی کرد. سپس اصول تجویز و مصرف منطقی   a-glucosidase inhibitors  توسط دکتر الهام فقیه ایمانی ارائه شد. دکتر مژگان کریمی فرد اصول و تجویز و مصرف منطقی DPP-4 inhibitors را توضیح داد و اصول و تجویز و مصرف منطقی GLP-1 analogues توسط دکتر رضوان صالحی دوست ارائه شد. پس از آن دکتر راحله سادات سجاد در خصوص معرفی انواع انسولین‌ها، روش تزریق و نگه داری انواع انسولین‌ها و شروع انسولین در بیماران دیابتی نوع یک و دو سخنرانی نمود و آخرین سخنران دکتر مریم حیدرپور بود که درمان دیابت بارداری را ارائه نمود. قابل ذکر است تمامی سخنران فوق تخصص غدد و متابولیسم بودند و این کنفرانس در جهت ارتقاء و آگاهی از آخرین دستاوردهای دنیا در اختیار پزشکان عمومى، متخصصین و فوق تخصص رشته هاى مختلف قرار گرفت. همچنین پایان جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.

شایان ذکر است، این کنفرانس با هماهنگی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد و  دبیر این برنامه دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص غدد و متابولیسم بودند. این کنفرانس دارای امتیاز بازآموزی بود. کنفرانس درمان دیابت  ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز و ساعت ۱۴ پایان یافت.

 

 

فایلهای سخنرانی این دوره از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد.

 

اصول تجویز مصرف منطقی داروها در درمان دیابت