اصول تجویز مصرف منطقی داروها در درمان دیابت

 

عنوان سخنرانی نام سخنران  
اصول تجویز و مصرف منطقی متفورمین، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی دکتر حسن رضوانیان فوق تخصص غدد

اصول تجویز و مصرف منطقی سولفونیل اوره ها، Repaglined، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی

دکتر علی کچوئی فوق تخصص غدد
اصول تجویز و مصرف منطقی Glucosidase-Pioglitazon,a inhibitors، کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی دکتر الهه فقیه ایمانی فوق تخصص غدد
اصول تجویز و مصرف منطقی DPP Inhibitors کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی

دكتر مژگان کریمی فر

فوق تخصص غدد
اصول تجویز و مصرف منطقی GLP-1 Analogues کاربرد در نارسایی کلیه، نارسایی قلب و بیماریهای کبدی دكتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص غدد
معرفی انواع انسولین ها

دكتر راحله سجاد

فوق تخصص غدد
روش تزریق و نگهداری انواع انسولین ها دکتر راحله سجاد فوق تخصص غدد

شروع انسولین در بیماران دیابتی نوع ۱ و ۲

دکتر راحله سجاد فوق تخصص غدد
درمان دیابت بارداری

دكتر مریم حیدرپور

فوق تخصص غدد