تشخیص دیابت و چگونگی پیگیری بیماران و مدیریت عوارض دیابت

 

عنوان سخنرانی نام سخنران  
تعریف و طبقه بندی دیابت و پره دیابت دکتر راحله سجاد فوق تخصص غدد

اقتصاد در درمان دیابت

دکتر مسعود امینی فوق تخصص غدد
رویکرد به بیمار دیابتی، شرح حال و معاینه فیزیکی و درخواست آزمایشات اولیه دکتر بیژن ایرج فوق تخصص غدد
شاخص های کنترل دیابت و فواصل پیگیری و آنچه در هر ویزیت پزشک باید انجام دهد. Life Style Modification، درمان دارویی و جراحی

دكتر بیژن ایرج

فوق تخصص غدد
اندیکاسیون درمان با استاتین و آسپرین در دیابت دكتر مریم حیدرپور فوق تخصص غدد
پیشگیری، تشخیص و درمان نفروپاتی دیابتی

دكتر فیروزه معین زاده

نفرولوژیست
پیشگیری، تشخیص و درمان پای دیابتی دکتر منصور سیاوش فوق تخصص غدد

پیشگیری، تشخیص و درمان نوروپاتی دیابتی

دکتر کیوان بصیری نورولوژیست