کم کاری تیروئید اتوایمیون در شهر اصفهان شیوع و روند رو به افزایشی دارد

دکتر اشرف امین الرعایا رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مصاحبه با خبرگزاری علم و فناوری اظهار داشت: کم کاری تیروئید اتو ایمیون در شهر اصفهان شیوع و روند رو به افزایشی دارد، همچنین ۱۷۶۰۰ بیمار دیابتی و بستگان درجه اول آن ها در این مركز پیگیری می شوند.

 

 

 

 

متن کامل خبر: http://stnews.ir/p=68840

زمان انتشار: دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷