آموزش بیماریهای غدد

 

ردیف عنوان گرد آورنده تخصص
۱ آدنوم هیپوفیز دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۲ آكرومگالي دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۳ بیماریهای غدد پاراتیروئید دکتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۴ بیماریهای غدد
فوق کلیه یا آدرنال
دکتر رضوان صالحی دوست فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۵ پركاري تيروئيد دکتر الهام فقیه ایمانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۶ پروتكل تزريق انسولين بهناز رئیسی کارشناس پرستاری
۷ پرولاکتینوما دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۸ پوکی استخوان  دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۹ تنبلی تخمدان یا سندرم
تخمدان پلی کیستیک
دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۱۰ تيروئيد چيست؟ دکتر الهام فقیه ایمانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۱۱ دیابت بی مزه دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۱۲ کم کاری هیپوفیز دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۱۳ کمبود ویتامین D دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۱۴ لیپید دکتر مریم حیدر پور فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۱۵ موهای زائد دکتر مژگان کریمی فر فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم
۱۶ ندول تيروئيد دکتر الهام فقیه ایمانی فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم