ارائه گزارش فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

ارائه گزارش فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم توسط باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیما از جمله طرح شناسائی و درمان کمبود ویتامین D در افراد بزرگسال، کانسر تیروئید و هورمون های آدرنال

 

            طرح کمبود ویتامین :D این طرح که هم اکنون در دست اجرا می باشد، افراد با کمبود ویتامین D در بین جمعیت نرمال شناسایی و با ۳ نوع ویتامین D3 موجود در بازار درمان می شوند و تأثیر این داروها در طبیعی شدن سطح ویتامین D3 بررسی می گردد.

هدف: تعیین بهترین نوع دارو برای طبیعی نگه داشتن سطح ویتامین D افراد می باشد.

 

            طرح کانسر تیروئید: همه افراد با کانسر تیروئید در شهر اصفهان بدون مداخله در روش درمان پزشک معالج، فراخوان شده و اطلاعات مربوط به بیماری بر اساس مدارک آنها ثبت و این فرایند هر ۶ ماه یکبار تکرار می گردد.

هدف: شناسایی عوامل خطر ایجاد کانسر تیروئید و پیشگیری از تکرار آن در خانواده بیمار و جامعه است.

 

             طرح هورمون های آدرنال: دامنه طبیعی این هورمون ها در جمعیت طبیعی شهر اصفهان تعیین می گردد.

هدف: کاهش تعداد از انجام آزمایش ها و CT-Scanهایی است که در حال حاضر با استفاده از دامنه طبیعی کیت ها بر اساس جمعیت کشورهای سازنده کیت انجام می پذیرد.