پایان نامه ها

عنوان نویسنده استاد راهنما سال انتشار

بررسی مقایسه ای فاکتورهای مقاومت به انسولین قبل و بعد از درمان هلیکوباکترپیلوری در بیماران پره دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۹۴-۹۳

دکتر پوریا همدانی ۱۳۹۵

تأثیر درمان با Vit D بر شاخص های متابولیک در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی هاشیموتو
 

دکتر پریچهر وهابی دکتر اشرف امین الرعایا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۵

ارزیابی برنامه مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ : بررسی وضعیت مراقبت و کنترل قند خون بیماران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی منطقه جرقویه

دکتر مسعود سعادت نیا دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۵

مقایسه اثر لووتیروکسین و سلنیوم با لووتیروکسین به تنهایی در کاهش سطح آنتی بادی در بیماران با هیپوتیروئید اتوایمون

دکتر غلامحسین مرادی ۱۳۹۴

عیین پروفایل اسیدهای چرب غشای ارتیروسیت، Nat/Kt ، فعالیت آنزیم ATP ase و ارتباط آنها با مقاومت به انسولین و ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی ـ عروقی در بیماران دیابتی نوع ۲

دکتر فوزیه زادهوش دکتر مرتضی پورفرزام - مشاور : دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۴

اختلال اندوتلیال در بیماران با هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال و اثردرمان با لووتیروکسین بر آن

دکتر نسیم نیکنام دکتر نوشین خلیلی - دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۴

بررسی مقایسه ای شاخص های تست ورزش در بیماران دیابتی با نفروپاتی و بدون نفروپاتی

لعیا رسولی دکتر علیرضا نعمت اللهی ۱۳۹۴

تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پرستار دیابت براساس مدل طراحی برنامه درسی کرن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳

سیما گودرزیان دکتر پروانه اباذری ۱۳۹۴

بررسی اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

معصومه محمدی خشویی دکتر فاطمه طباطبایی ۱۳۹۳

اثربخشی آموزش اصلاح سبک زندگی بر علائم روانشناختی، بهبود کیفیت زندگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

سمیه علیجانی دکتر ناهید اکرمی - استاد مشاور : دکتر الهام فقیه ایمانی ۱۳۹۳

تأثیر مت فورمین بر TSH و اندازه تیروئید در بیماران پره دیابت

دکتر مژگان کریمی فر دکتر اشرف امین الرعایا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۳

بررسی ارتباط تغییرات شناختی با روزه داری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو

مهسا مفتی الشیعه دکتر حمیدرضا نیک یار ۱۳۹۲

 بررسی ارتباط تغییرات سطح قند خون با میزان و شدت RLS و کیفیت خواب در بیماران دیابتیک نوع دو مبتلا به RLS

غزل گرامی راد دکتر مصطفی نجفی ۱۳۹۲

بررسی وضعیت تراکم استخوان، کلسیم تام و یونیزه، آلکالن فسفاتازو ۲۵ هیدروکسی ویتامین D سرم در بیماران مبتلا به سرطان پاپیلری تیروئید و رابطه آنها با میزان مهار TSH توسط لووتیروکسین

دکتر سیدماشاء اله طباطبایی زاده دکتر علی کچویی - دکتر بیژن ایرج ۱۳۹۲

بررسی تأثیر مصرف حبوبات بر آدیپونکتین سرم، فاکتورهای التهابی و عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در اقوام درجه اول بیماران دیابتی

سحر صراف بانک دکتر لیلا آزاد بخت ۱۳۹۲

اثرات مصرف Vit D خوراکی بر مقاومت به انسولین در بیماران پره دیابت

دکتر سیدعلیرضا حسینی رکن آبادی دکتر مسعود امینی - دکتر اشرف امین الرعایا ۱۳۹۲

بررسی اثر هیدروکسی کلروکین روی قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران پره دیابت

دکتر فهیمه شیخ بهایی ۱۳۹۱

علائم تنگی نفس شبانه در افراد دیابتی و وابستگان درجه اول آنها

دکتر فریده شیخ بهایی دکتر بابک آمرا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۱

بررسی تغییرات متابولیک ناشی از هیپوتیروئیدی موقت بعد از قطع درمان با لووتیروکسین در بیماران فاقد غده تیروئید

دکتر رضوان صالحی دوست دکتر اشرف امین الرعایا - دکتر مسعود امینی ۱۳۹۱

اندازه گیری شاخص های عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان های جایگزین (همودیالیز و دیالیز صفاقی) و مقایسه آن با افراد غیرمبتلا (افراد گروه کنترل)

سینا درویش نیا دکتر افسون امامی - دکتر نوشین خلیلی ۱۳۹۱

صفحه‌ها