رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی Thyroid Scintigraphy (28 دی 1402)

در تاریخ 1402/10/28 کنفرانس علمی تحت عنوان  " Thyroid Scintigraphy" با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پزشکان درمانگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.