رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی Primary Aldosteronism Novel Approaches and Future Outlooks (20 اردیبهشت 1403)

در تاریخ 1403/02/20 کنفرانس علمی تحت عنوان "Primary Aldosteronism Novel Approaches and Future Outlooks " با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.