رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی MTC ( 21 دی 1402)

در تاریخ 1402/10/21 کنفرانس علمی تحت عنوان  " MTC"  با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پزشکان درمانگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.