رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی Management of Advanced Thyroid Cancer: Overview, Advances, and Opportunities (24 اسفند 1402)

در تاریخ 1402/12/24 کنفرانس علمی تحت عنوان "Management of Advanced Thyroid Cancer: Overview, Advances, and Opportunities" با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.