رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان "سبک زندگی سالم، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی" (8 خرداد ماه 1403)

در تاریخ 1403/03/08، کنفرانس علمی یک روزه تحت عنوان "سبک زندگی سالم، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی"  با همکاری مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان و سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه شیرانی (دکترای تخصصی تغذیه و دبیر علمی برنامه) و دکتر امیرحسین رمضانی احمدی (دکترای تخصصی تغذیه) بمنظور پرسنل بالین در سالن کنفرانس بیمارستان حضرت زینب (س) برگزار گردید.