رفتن به محتوای اصلی
x

کنفرانس علمی تحت عنوان پمپ انسولین (24 خرداد 1403)

در تاریخ 1403/03/24 کنفرانس علمی تحت عنوان " Insulin Pump Therapy_TJN" و پمپ انسولین"  با حضور اساتید محترم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با سخنرانی جناب آقای مهندس مهرداد اسکندری در سالن کنفرانس مجتمع مراکز تحقیقاتی آموزشی، درمانی و پژوهشی حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.