کارکنان مرکز

 

 

مهندس مجید آبیار

کارشناس آمار و خدمات ماشینی

مسئول واحد کامپیوتر و آمار و پایش داده ها

 
 

مرضیه احمدی

متصدي آزمايشگاه (نمونه گير)

 
 

دکتر ژیلا بهروز

پزشك متخصص داخلي

 
 

دکتر غلامرضا بویری

پزشك عمومي

 
 

امیررضا تربتیان

كاردان آزمايشگاه

 
 

دکتر ساسان حقیقی

مدیر امور پژوهشي

 
 

دکتر مریم حیدرپور

فوق تخصص غدد و متابولیسم

پژوهشگر ارشد

 
 

احمد حیدری

مسئول هماهنگی واحد ریاست و امور عمومی مرکز
 

 
 

مرضیه خادم

مدارك پزشكي (بايگاني)

 
 

سحرناز راه پیما

كارشناس تغذيه

 
 

بهناز رئیسی

پرستار – كارشناس آموزش بيماران

 

 
 

مهناز سرتیپ پور

كارشناس پژوهشي

 
 

محبوبه شاکری

کارشناس تغدیه و رژیم درمانی

 
 

محبوبه شیخ حسینی

مسئول امور مالی

 
 

الهام عبدالهی

حسابدار

 
 

دکتر محبوبه فرمانی

پزشك عمومي

 
 

مهری فروغی فر

اپراتور كامپيوتر (تايپ)

 
 

زهرا قربانی

پذیرش بیماران (درمانگاه)
 

 
 

خیبر قرقانی پور

خدمات

 
 

منصوره کبیرزاده

كارشناس پرستاري – مدير درمانگاه

 

 
 

لیلا کریم آباده

اپراتور كامپيوتر – مسئول پذيرش آزمايشگاه

 

 
 

فرشته کلانتری

پرستار – كارشناس آموزش بيماران

 

 
 

دکتر نغمه میرشاهزاده

پزشك متخصص اطفال

 
 

دکتر پریناز میرمیران

پزشك عمومي

 
 

حمیدرضا مایلی مندرجانی

انتظامات

 
 

دکتر محسن محمدی

پزشك عمومي

 
 

آتسا نوروزی بزاز

كارشناس آزمايشگاه