واحد تغذیه و رژیم درمانی

 

۱-     مشاوره و رژيم درماني بيماران ديابت تيپ I

 

۲-     مشاوره و رژيم درماني بيماران ديابت تيپ II

 

۳-     مشاوره و رژيم درماني بيماران ديابت بارداري

 

۴-     آموزش شمارش كربوهيدرات

 

۵-     تشكيل كلاس و آموزش اصول تغذيه صحيح براي بيماران تيپ I

 

۶-      تشكيل كلاسهاي شمارش كريوهيدرات براي بيماران تيپ I

 

۷-     آموزش دانشجويان رشته هاي پرستاري و تغذيه

 

۸-     شركت در كارگاههاي آموزش به عنوان مدرس براي گروههاي پزشكي، پرستاري و تغذيه

 

۹-     انجام طرح پيشگيري از ديابت بر روي خانواده درجه اول بيماران ديابتي تيپ II

 

۱۰-   همكاري در انجام پايان نامه هاي مركز

 

۱۱-   انجام طرحهاي پژوهش به صورت مجري، همكار طرح

 

۱۲-   جستجوي منابع، تدوين پروپوزال، تأليف مقاله، ترجمه

 

 

بيماران مبتلا به ديابت پس از تشكيل پرونده و شركت در جلسات آموزش گروهي جهت آموزش چهره به چهره به واحد معرفي مي شوند.