نشست شورای پژوهشی و تصویب طرح های مشروط

 

نشست شورای پژوهشی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ با حضور دکتر مسعود امینی، دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر حسن رضوانیان، دکتر منصور سیاوش، دکتر علی کچوئی، دکتر بیژن ایرج و دکتر مهین هاشمی پور برگزار گردید و در این جلسه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های زیر تصویب گردید.

 

 

 

 

تصویب نهایی

بررسي اثر التيامي مخلوط داكسي سايكلين  و گاباپنتين (پرگابالين) لود شده بر روي نانوالياف در ترميم زخم پاي ديابتي

مجری: دكتر رخساره معمار

 

 

تصویب نهایی

Treatment of patients with diabetes periheral neuropathic pain: Arandomized double blind trial of duloxetine vs, benfotiamix

مجری: دكتر رخساره معمار

 

 

تصویب نهایی

Comparison effects of duloxetine vs.‎ omegacar on periheral neuropathic pain in type 2 diabetes patients : A randomized double blind clinical trial

مجری: دكتر رخساره معمار

 

 

تصویب نهایی

بررسي شيوع كم كاري مادرزادي تيروئيد در شهر اصفهان طي دوره ۵ ساله ۱۳۹۰-۱۳۹۵

مجري: دكتر نغمه السادات ميرشاهزاده

 

 

تصویب نهایی

The realtion between mets Zscora, BMI Z-Score with prediabetes incidence and glycemic index in FDR Isfahan diabetes prevention study, 2003-2016

مجری: دكتر رخساره معمار

 

 

تصویب نهایی

بررسي و مقايسه اثر لووتيروكسين ايراني با يوتيروكس در اطفال ۶-۰ ماهه در شهر اصفهان در سال ۹۵  

مجري: دكتر نغمه السادات ميرشاهزاده

 

 

تصویب نهایی

مقايسه زيست دست يابي ويتامين D پس از مصرف پرل هاي ويتامين D ساخت شركت هاي زهراوي و دانا بر روي بيماران با كمبود ويتامين D در سال ۱۳۹۵

مجري: دكتر اشرف امين الرعايا

 

 

تصویب نهایی

بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك هورمون دهيدروپي اندراستنديون سولفاته (DHEAS) ارتباط آن با برخي شاخص هاي كلينيكي و پاراكلينيكي در دانشجويان و كارمندان زن
دانشگاه هاي استان اصفهان 

مجري: دكتر رخساره معمار

 

 

تصویب نهایی - پایان نامه

اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برناب آوري، رضايت از زندگي و بهزيستي روانشناختي مادران و اضطراب و افسردگي كودكان مبتلا به ديابت نوع ۱

دانشجو: افسانه نفريه طالخونچه

استاد راهنما: دكتر اكرمي

استاد مشاور: دكتر فاطمه طباطبايي

 

 

تصویب نهایی - پایان نامه دکترای تخصصی

بررسي ارتباط برخي عوامل اجتماعي مرتبط با سلامت و كنترل قند – چربي – فشار خون بيماران ديابت نوع ۲ ساكن شهرستان اصفهان در سال ۹۴

دانشجو: دكتر رنجبر

استاد راهنما: دكتر رضا خديوي

 

 

تصویب نهایی

بررسي مقايسه اي اثر داروي آگاربوز با دارو نمابر ماركرهاي متابوليك التهابي و قلبي و عروقي در بيماران سندرم متابوليك

بنا به درخواست خانم دكتر نوشين خليلي مجري طرح، طرح به دو طرح تغيير پيدا كند و نمونه ها به ۹۰ نفر برسد

تصويب شد بدون پرداخت هزينه اضافي