معاون پژوهشي

 

 

 

دکتر بیژن ایرج

 

دانشیار دانشکده پزشکی

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم

 

اطلاعات تماس