طرح جامع ثبت بیماریهای هیپوفیز

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در نظر دارد طرح جامع ثبت اختلالات هیپوفیز استان اصفهان را از روز نوزدهم فروردین ماه سال ۱۳۹۸ روزهای دوشنبه از ساعت ۱۲-۹ راه اندازی نماید.

افراد مبتلا به اختلالات هیپوفیز می توانند از تاریخ مذکور به این مرکز مراجعه نمایند.