دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی

در روز  پنج شنبه  سی ام خردادماه ۱۳۹۸ خانم مریم کیان پور دانشجوى PhD by research از پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی دامنه مرجع اختصاصی حاملگی تست های عملکرد تیروئید در ۳ ماهه اول بارداری و ارتباط آن با پیامدهای مادری، جنینی و نوزادی در زنان باردار شهر اصفهان” به راهنمایی خانم دکتر اشرف امین الرعایا، آقایان دکتر مسعود امینی و دکتر محسن جانقربانی و با شرکت استاد مشاور، هیأت داوران و ناظرین در محل کلاس شماره ۴ مرکز پزشکی الزهرا(س) دفاع کرد.