دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی

در روز  پنج شنبه  بیستم دی ماه ۱۳۹۷ آقای دکتر نورالدین سلطانیان دانشجوى PhD by research از پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی مقایسه ای اثر اسفرزه و دانه کتان قرمز بر یبوست مزمن پروفایل های لیپیدی و قندی: یک کارآزمایی شاهد دار دو سوکور تصادفی شده در بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به یبوست مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان” دفاع کرد.