دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی

در روز پنج شنبه هشتم آذر ماه ۱۳۹۷ خانم  نازیلا  کسائیان،  دانشجوى PhD by research مركز تحقيقات غدد و متابوليسم از پایان نامه خود دفاع کرد. عنوان پایان نامه تأثير پروبيوتيك، پره بيوتيك و سين بيوتيك بر روى شاخص هاى متابوليك و مقاومت و حساسيت به انسولين و ميكروبيوتاى روده در افراد پره ديابتى در مركز تحقيقات غدد بود. اساتید راهنمای پایان نامه دكتر مسعود امينى متخصص غدد و دکتر آوات فيضى استاد آمار بودند. شایان ذکر است كه مراحل این پایان نامه در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مركز تحقيقات عفونى و بيمارى‌هاى گرمسيرى دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. 

اساتید مشاور این پایان نامه دكتر اشرف امين الرعايا و دكتر رستمى بودند و اساتید داور دكتر حميرا رشيدى، دكتر انتظارى، دكتر على كچويى که در جلسه حضور داشتند. استاد ناظر دانشگاه نیز دكتر پروانه اباذرى بود. دراین جلسه دكتر بيژن ايرج، آقای دكتر عطايى، دكتر پيمان اديبى، اعضاى خانواده‌ی دانشجو، دانشجويان PhD  مرتبط دانشگاه و همكاران مركز تحقيقات غدد حضور داشتند. 

دفاع از پایان نامه در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همزمان با کنفرانس یکروزه دیابت که در تالار زیتون دانشگاه در حال اجرا بود (پنج شنبه ۸ آذرماه ساعت ۱۰:۳۰) برگزار شد.

اين پايان نامه دارای ۳ مقاله چاپ شده و ۴ مقاله در دست چاپ می‌باشد. پايان نامه با نمره ۸۴/۱۹ به تصويب رسيد و در پایان در خصوص طرح‌هاى پژوهشى آينده در ادامه اين پروژه بحث و تبادل نظر شد.