دستياران فوق تخصص

 

 

دستیاران فوق تخصص غدد بزرگسالان

نام پزشک

سال ورودی

دکتر مریم یاوری

 

۱۳۹۷

دکتر سمیرا سارمی

 

۱۳۹۷

دکتر گلشن تقی پور

 

۱۳۹۶

دکتر جمیله افسر

 

۱۳۹۶

 

 

 

دستیاران فوق تخصص غدد اطفال
نام پزشک  ورودی

دکتر پیام سامعی

 

۱۳۹۵

دکتر مهشید قیدرلو

 

۱۳۹۵