دریافت اسلایدهای همایش تازه های غدد و متابولیسم

دریافت فایلهای ارائه شده سخنرانان همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم از طریق سایت همایش امکان پذیر می باشد، علاقمندان می توانند جهت دریافت به نشانی های  زیر مراجعه نمایند:

 

 

 

 

 

 

 

روز اول

http://seminar.mui.ac.ir/4i6cemu/Page.aspx?id=968

روز دوم

http://seminar.mui.ac.ir/4i6cemu/page.aspx?id=969

روز سوم

http://seminar.mui.ac.ir/4i6cemu/page.aspx?id=970