بزرگداشت روز حسابدار

در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ طی مراسمی و با حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و ریاست مجتمع، روز حسابدار را گرامی داشتند و از حسابداران مرکز و مجتمع تجلیل و قدردانی بعمل آمد.