برگزاری کنفرانس هفتگی گروه غدد تحت عنوان "Osteogenesis Imperfect"

کنفرانس این هفته مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ به Osteogenesis Imperfecta اختصاص داشت. این کنفرانس که توسط دکتر هاشمی پور و دکتر علیمردانی ارائه شد به مشکلات استخوانی ژنتیکی که در کودکان دیده می‌شود پرداخته شد.

این کنفرانس‌ها که بصورت ادواری هر هفته سه شنبه‌ها در کلاس شماره ۲ بیمارستان الزهرا توسط مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود، جهت ارتقاء و اطلاع از آخرین دستاوردهای دنیا می‌باشد.