برگزاری کلاس آموزش تئوری و عملی HPLC

در راستای اهداف مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان کلاس آموزش تئوری و عملی HPLC توسط خانم دکتر میرمهدیه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ الی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات و واحد آزمایشگاه (HPLC) مرکز برگزار گردید. بدین ترتیب زمینه برقراری مجدد کلاسهای آموزشی و ارتباط با سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در این زمینه بعمل و شرایط برای آن هموار گردید.