برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

ژورنال کلاب هفتگی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ با ارائه دو مقاله در بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

مقاله اول توسط دکتر راحله سادات سجاد با عنوان مقایسه میکروب‌های روده افراد با دیابت نوع ۱ و MODY با شاهد سالم و مقاله دوم توسط دکتر یاوری در مورد اثر Denosomab بر کیفیت استخوان خانم‌های یائسه در دراز مدت و کوتاه مدت ارائه شد. شایان ذکر است مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم با هدف آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در رشته غدد و متابولیسم هر هفته بطور ادواری ژورنال کلاب برگزار می‌کند.